Adharam Madhuram Lyrics

Adharam Madhuram Lyrics अधरं मधुरं वदनं मधुरंनयनं मधुरं हसितं मधुरम् ।हृदयं मधुरं गमनं मधुरंमधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ 1 ॥ वचनं मधुरं …

Read moreAdharam Madhuram Lyrics