Shri Shiv Stuti Lyrics

Shri Shiv Stuti Lyrics कैलासराणा शिवचंद्रमौळी ।फणींद्र माथां मुकुटी झळाळी ।कारुण्यसिंधू भवदुःखहारी ।तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १ ॥ …

Read moreShri Shiv Stuti Lyrics