Vishwambhari Stuti

Vishwambhari Stuti

Vishwambhari akhil vishwa tani janeta,
Vidhya dhari vadanma vasajo vidhata;

Door-budhhine door kari sad-buddhi apo,
Maampaahi Om Bhagavati Bhava dukha kapo.

Bhulo padi bhavarane bhataku Bhavani,
Suzhe nahi lagir koi disha javani;

Bhaase bhayankar vali man na utapo,
Maampaahi Om Bhagavati Bhava dukha kapo.

Aa rankne ugarava nathi koi aaro,
Janmaand chhu Janani hu grahi baal taro;

Naa shu suno bhagwati shishu naa vilapo,
Maampaahi Om Bhagavati Bhava dukha kapo.

Maa karma janma kathni karta vicharu,
Aa shrishtima tuj vina nathi koi maru;

Kone kahu katthan yog tano balaapo,
Maampaahi Om Bhagavati Bhava dukha kapo.

Hoon kaam, krodh, madh moh thaki chhakelo,
Aadambare aati ghano madthi bakelo;

Dosho thaki dushit na kari maaf paapo,
Maampaahi Om Bhagavati Bhava dukha kapo.

Naa shaashtrana shravan nu paipaan pidhu,
Naa mantra ke stuti katha nathi kai kidhu;

Shradhha dhari nathi karya tav naam jaapo,
Maampaahi Om Bhagavati Bhava dukha kapo.

Re re Bhavani bahu bhool thayi chey mari,
Aa zindagi thai mane atishe akaari;

Dosho prajaali sagada tava chhaap chhapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo.

Khaali na koi sthal chhe vina aap dharo,
Bhrahmandma anu-anu mahi vaas taro;

Shakti na maap ganava agneeta mapo,
Maampaahi Om Bhagavati Bhava dukha kapo.

Paape prapanch karva badhi vaate puro,
Khoto kharo Bhagwathi pann hoon tamaro;

Jadyandhakaar door kari sad-budhhi aapo,
Maampaahi Om Bhagavati Bhava dukha kapo.

Sheekhe sune Rasik Chandaj ekk chitte,
Tena thaki trividhh taap talek khachite;

Vadhe vishesh vali Amba tana prataapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo

Shri sad-guru na charanma rahine yaju chhu,
Raatri dine Bhagwathi tujne namu chhu;

Sad-bhakt sevak tana paritaap chaapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo3.

Antar vishe adhik urmi thata Bhavani,
Gaun stuti tava bale namine mrugaani;

Sansaarna sakal rog samoola kapo,
Maampaahi Om Bhagavati Bhava dukha kapo.

Leave a Comment