Yada Yada Hi Dharmasya Sloka Lyrics

https://youtube.com/watch?v=VjHQk1_35Ys

Yada Yada Hi Dharmasya Sloka Lyrics

Yada Yada Hi Dharmasya
Yada Yada Hi Dharmasya
Glanir Bhavati Bharata
Abhyuthanam Adharmasya
Tadaatmaanam Srijaamyaham

Paritranaay Saadhunaam
Vinaashaay Ch Dushkritaam
Dharmasanstha Panaarthaay
Sambhavaami Yuge Yuge

Nainam Chindanti Shastrani
Nainam Dahati Paavakaah
Na Chainam Kledayantyaapo
Na Shoshayati Maarutaah

Sukhadukkhe Same Kritva
Laabhaalaabhau Jayaajayau
Tato Yuddhaaya Yujyasva
Naivam Paapamavaapasyasi

Ahankaaram Balam Darpam
Kaamam Krodham Cha Samshritaah
Maamaatam Pardaheshu
Pradvishanto Abhyasuyakaah

Yada Yada Hi Dharmasya Sloka Lyrics

Leave a Comment